Vänersborgs Vattenskidklubb
Träningstider

Träningstider

Vi åker vattenskidor från April till Oktober. Under vår och höst är det spontanträning på vars och ens initiativ. Under högsäsong har vi bemannade pass med schemalagda båtförare på plats.

Grundschema under högsäsong. Avvikelser förekommer, se uppdaterad kalender på hemsidan.

Grön tid – Spontanträning

”Grön” tid är den tid då vattenskidåkning får äga rum enligt de tillstånd vi har från kommunen. Under ”grön” tid kan vi alltså träna fritt under förutsättning att behörig båtförare finns tillgänglig. Båtförarens förutsättningar är styrande under ”grön” tid (även båtförare kan ha andra plikter och sysslor), och upplägget görs upp i dialog med åksugna vid respektive tillfälle.

Dialog kring spontanträning på grön tid sker ofta i förväg via vår medlemschat på Messenger. Maila till info@vvsk.com så lägger vi till dig. Såhär kan det se ut:

Blå tid – schemalagd träning

”Blå tid” är schemalagda och bemannade aktiviteter som är riktade till särskilda målgrupper. Under dessa tider är det alltså garanterat en båtförare på plats, med uppgiften att köra alla åkare i turordning enligt kölista.

OBS! Efter kl. 19:00 (på vardagar) respektive 14:00 (på lördagar) får båtföraren avsluta sitt pass om ingen står i kön. Så kom i tid! 🙂

Köregler:

  • Man ställer sig i kön när man anländer till anläggningen (ingen ”paxning” i förväg)
  • När man gjort sitt åk kan man åter ställa sig sist i kön (inte två köplatser samtidigt)
  • Har man åkt två gånger så lämnar man företräde till de som åkt mindre, men får självklart åka mer i mån av plats.
  • Om kön är lång och tiden är knapp gäller korta åk, max 10 min, så att så många som möjligt hinner åka.
  • Gäster är välkomna men medlemmar kan hävda företräde. Förbokade provåk, bokade senast föregående dag, har dock prio vid bokad tid.
  • Båtförare/ledare ”on duty” ska garanteras minst varsitt åk under passet (under förutsättning att annan båtförare finns tillgänglig)
  • Sunt förnuft och kamratlig flexibilitet kring alla punkter ovan 🙂

Planerat schema per vecka